Om Qwerty

Qwerty har vært i databransjen i nesten 20 år.

Hoveddelen av Qwertys oppdrag er utvikling og tilpassing av dataprogrammer,
men også opplæring og veiledning er viktige områder.

For tiden er Qwerty engasjert for å utvikle en ny og forbedret versjon av Visitor.

Qwerty har lang erfaring med Microsoft produkter,
og er kvalifisert og sertifisert (MCP) på Microsoft Visual Basic.